2015 | Group | Tentoonstelling Buning Brongers Laureaten‏ | Museum Henriette Polak | Zutphen | NL | 18 okt. – 22 feb. 2015

Nu in Museum Henriette Polak

Johan Buning (1893-1963)
De schoonheid van het gewone
& Buning Brongers Prijswinnaars
De schoonheid van het verschil

Zelfportret-Buning-met-sigaret-klein18 oktober 2014 t/m 22 februari 2015

Tegelijkertijd met de opening vindt de feestelijke boekpresentatie plaats van De Schoonheidvan het gewone – Leven en werk van Johan Buning (1893-1963), door auteur en kunsthistorica Nelleke van Zeeland. In deze eerste monografie over Buning, geïnitieerd door de Stichting Otto B. de Kat, worden het leven, oeuvre en de opmerkelijke carrière van Johan Buning onder de loep genomen.

De tentoonstelling kwam tot stand samenwerking met de Buning Brongers Stichting en de Stichting Otto B. de Kat.

Johan Buning (1893-1963)

Het werk van de kunstenaar Johan Buning (1893-1963) is van een ingetogen schoonheid, die zich niet zomaar prijsgeeft, maar in stilte ontdekt moet worden. Buning ontwikkelde zich alsautodidact tot een begaafd schilder en aquarellist van landschappen, stillevens, tuinen, interieurs en enkele portretten. Alledaagse gewone dingen worden in zijn werk verheven tot bijzondere objecten. Het overbrengen van gevoel en atmosfeer; daar was het Johan Buning om te doen. Als kunstenaar raakte Johan Buning na zijn overlijden in 1963, snel in de vergetelheid.

Deze tentoonstelling en monografie vragen opnieuw aandacht voor zijn oprechte oeuvre. Buning Brongers Prijswinnaars – De schoonheid van het verschil De Buning Brongers Prijs is een tweejaarlijkse kunstprijs voor jonge veelbelovende kunstenaars. Deze grootste particuliere kunstprijs van Nederland wordt sinds 1966 uitgereikt door de Buning Brongers Stichting uit de nalatenschap van Johan Buning, zijn echtgenote Titia Brongers en schoonzus Jeannette Brongers. In de tentoonstelling tonen 25 prijswinnaars van 1966 – 2014 elk één werk:

Jisan Ahn, Tiong Ang, Maarten van Aken, Tjebbe Beekman, Jan Commandeur, Aaron van Erp, Andrea Freckmann, Marian de Glopper, Jack Holden, Thijs Jansen, Lillian Kreutzberger, Gabriëlle van de Laak, Rinke Nijburg, Jacco Olivier, Henri Plaat, Jan van der Pol, Sam Samiee, Willem Sanders, Esther Tielemans, Emo Verkerk, Evi Vingerling, Jan Wattjes, Ramon van de Werken, Barbara Wijnveld, Ina van Zyl.

De tentoonstellingen over Johan Buning en de Buning Brongersprijswinnaars zijn te zien van 18 oktober 2014 t/m 22 februari 2015 in Museum Henriette Polak.